Pom Poko (credits)

From GhibliWiki
Jump to: navigation, search

This page contains information about the people involved in making Pom Poko.


Staff Credits, Original Japanese Version

Chief Executive Producer: Hayao Miyazaki

Producer: Toshio Suzuki, Ned Lott

Original Story & Script: Isao Takahata

Supervising Animator: Megumi Kagawi

Art Director: Kazuo Oga

Production: Studio Ghibli

Director: Isao Takahata


Casts

Japanese Voices

Narrator: Kokondei Shinchou

Okiyo: Yuriko Ishida

Seizaemon: Norihei Miki

Fireball Oroku: Nijiko Kiyokawa

Gonta: Shigeru Izumiya

Inugami Gyobu: Gannosuke Ashiya

Bunta: Takehiro Murata

Kincho Daimyoujin the Sixth: Beichou Katsura

Yashimano Hage: Bunshi Katsura

Abbot Tsurugame: Kosan Yanagiya

Tamasaburo: Akira Kamiya

Male Tanuki B: Tomokazu Seki

Sasuke: Megumi Hayashibara


English Voices

Narrator: Maurice LaMarche

Okiyo: Tress MacNeille

Seizaemon: J. K. Simmons

Fireball Oroku: Tress MacNeille

Gonta: Clancy Brown

Inugami Gyobu: Jess Harnell

Bunta: Kevin Michael Richardson

Yashimano Hage: Brian George

Tamasaburo: Wally Kurth

Sasuke: Marc Donato